контакт.

От 2016 школата се премести и вече занятията, водени от майстор Гълъбова се провеждат на територията на Национален спортен комплекс „Диана“

Адрес:

Занятаия на клуба:

Вторник и Четвъртък
9:00 – 10:30
17:00-18:30

Събота
14:00-16:00