контакт.

От 2016 школата се премести и вече занятията, водени от майстор Гълъбова се провеждат на територията –

Адрес:

Занятаия на клуба:

Вторник и Четвъртък

Събота