График.

От 2016 школата се премести и вече занятията, водени от майстор Гълъбова се провеждат на територията на Национален спортен комплекс „Диана“

Дисциплината и реда са важни в нашата зала. Това се отразява и в нашият график.

Важно е учениците да уважават учителя си, реда, дисциплината и своите другари в залата. Така може да се постигне успех както в спорта, така и във вътрешното развитие на всеки, който практикува джудо!