Цени.

Занятията, водени от майстор Гълъбова се провеждат на територията на Национален спортен комплекс „Диана“

През месец април 2016 г. майстор Гълъбова покрива 7 дан от световната федерация по джудо.